Tai - Iechyd yr Amgylchedd

Yng Nghasnewydd, mae Tîm Tai Iechyd yr Amgylchedd yn ymdrin â materion eang i helpu i ddiogelu amodau tai ar draws pob deiliadaeth (anheddau rhent preifat, tai cymdeithasol, perchen-feddianwyr ac anheddau gwag).

Rydym yn cynnig cyngor ar dai, cymorth gyda chyflyrau tai a safonau gofynnol, niwsans cymdogaeth, iechyd cyhoeddus neu faterion amgylcheddol.

Dyma restr o'r meysydd y gallwn helpu gyda:

Manylion cyswllt

E-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 656656 am unrhyw gyngor ar dai, cymorth gyda chyflwr tai a safonau sylfaenol, niwsans yn y gymdogaeth neu faterion iechyd y cyhoedd.