Canolfannau cymunedol

Coronavirus COVID-19: all council managed community centres and the MUGA at Rivermead are closed until further notice.

We are currently planning for the phased re-opening of community facilities, the initial phase of re-opening will enable the authority to provide summer holiday play schemes and childcare and we aim to do this as quickly as is safely possible.

The implementation of new working procedures and changes take time and in some instance additional training. When it is safe to do so, and in-line with public health regulations we will be ready to welcome you back to our community facilities.

Four area hubs will remain open Monday to Friday between 9am and 4pm for vulnerable people to access advice which cannot be provided by telephone. 

These area hubs are:

 • Ringland (east)
 • Maesglas (west)
 • Information Station (central)
 • Malpas Court House (north)

Caiff canolfannau a neuaddau cymunedol yn ardal Casnewydd eu defnyddio gan grwpiau lleol ac unigolion.

Mae cyfleusterau arlwyo gan y rhan fwyaf ohonynt ac mae llwyfan mewn rhai ohonynt, felly maent yn fannau delfrydol ar gyfer dathliadau.

Hefyd, mae canolfannau cymunedol yn cynnal gweithgareddau i oedolion a phlant, gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ar ôl ysgol.

I gael manylion am ba wasanaethau sy'n cael eu cynnig mewn canolfan gymunedol, cysylltwch â nhw gan ddefnyddio'r manylion isod.

Beaufort Road, St Julians, Casnewydd NP19 7UB

Ffôn: (01633) 214506

 • Tŷ Beechwood

Beechwood Park, Christchurch Road, Casnewydd NP19 8AJ

Ffôn: (01633) 273502

Eton Road, Y Maindy, Casnewydd NP19 0BL

Ffôn: (01633) 265486

 • Canolfan Gymunedol Duffryn

Canolfan Siopa Duffryn, Duffryn, Casnewydd

Ffôn: (01633) 817743

 • Canolfan Gymunedol Eveswell

Eveswell Street, Casnewydd

Ffôn: (01633) 763506

 • Canolfan Gymunedol Gaer

Gaer Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 784068

 • Canolfan Gymunedol Graig

Caerphilly Road, Basaleg, Casnewydd

Ffôn: (07999) 777593

E-bost: john_history@hotmail.co.uk

 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh

Whitstone Road, Beechwood, Casnewydd

Ffôn: (01633) 283360

 • Canolfan Gymunedol Maesglas

Bideford Road, Casnewydd

Ffôn: 07580 984369

 • Canolfan Gymunedol Malpas

Pillmawr Road, Malpas, Casnewydd

Ffôn: 07548 627167 or 01633 854677 or e-mail malpascommunitycentre@gmail.com

 • Neuadd Gymunedol Nash

St Mary's Road, Nash Village, Casnewydd NP18 2DD

E-bost: nashcommunityhallbookings@hotmail.co.uk

 • Canolfan Gymunedol Orchard Lane

Orchard Lane, Stafford Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 670898

 • Pill Millennium Centre 

Courtybella Terrace, Newport, NP20 2GH

Ffôn: (01633) 660262

E-bost: admin@pillmill.co.uk

https://www.pillmill.co.uk

 • Neuadd Bentref Redwick

Neuadd Bentref Redwick, South Row, Redwick, De Cymru NP26 3DE

Ffôn: 07845 703 080

E-bost: admin@redwickvillagehall.org

 • Canolfan Gymunedol Rhiwderin

Pentre Tai Road, Rhiwderin

Ffôn: (07746) 306287

E-bost: pmcreid@aol.com

 • Canolfan Gymunedol Ringland

Ffon: 07580 984369

 • Canolfan Rivermead

Ffon: (01633) 414650

 • Canolfan Gymunedol Shaftesbury

Evans Street, Casnewydd, NP20 5LD

Canolfan Share, Stow Hill

Ffôn: (01633) 212782

Welfare Grounds, Tregwilym Road, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9EQ

E-bost: rogerstonecc@gmail.com