Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, a chyfleusterau cymunedol aml-ddefnydd eraill yn cefnogi ystod eang o weithgareddau a grwpiau lleol.  

Canolfannau a reolir gan y Cyngo

Defnyddir Hybiau a Chanolfannau Cymunedol yng Nghasnewydd a’r cyffiniau gan grwpiau lleol ac unigolion.

Mae Hybiau a Chanolfannau Cymunedol yn cefnogi cyflwyno gweithgareddau i oedolion a phlant gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ar ôl ysgol. Mae gan y rhan fwyaf gyfleusterau arlwyo ac mae gan rai ardal lwyfan, sy'n eu gwneud yn lleoliadau delfrydol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a dathliadau.

Isod mae manylion cyswllt pob canolfan gymunedol. Darperir dolenni hefyd i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y ganolfan a'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal.


Canolfannau a reolir gan wirfoddolwyr

Mae'r Canolfannau Cymunedol canlynol yn cael eu rheoli gan wirfoddolwyr, grwpiau, sefydliadau lleol.

 • Canolfan Beaufort

Beaufort Road, St Julians, Casnewydd NP19 7UB

Ffôn: (01633) 214506

 • Canolfan Gymunedol Duffryn

Canolfan Siopa Duffryn, Duffryn, Casnewydd

Ffôn: (01633) 817270

 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh

Whitstone Road, Beechwood, Casnewydd

Ffôn: (01633) 271288 / (01633) 423855 or 07504 993308 

 • Neuadd Gymunedol Highcross

Church Close, Newport, NP10 9SH

E-bost - 28thNewport@newportscouts.org.uk 

Facebook - High Cross Community Hall

 • Canolfan Gymunedol Malpas

Pillmawr Road, Malpas, Casnewydd

Ffôn: 07548 627167 or 01633 854677 or e-mail malpascommunitycentre@gmail.com

 • Canolfan Gymunedol Shaftesbury

Evans Street, Casnewydd, NP20 5LD


Lleoliadau cymunedol eraill

Mae nifer o leoliadau cymunedol eraill ar draws y ddinas sy'n cefnogi'r gwaith o gynnal gweithgareddau.  Mae'r rhain hefyd yn lleoliadau delfrydol ar gyfer digwyddiadau a dathliadau.

Isod mae manylion cyswllt pob lleoliad.  Mae dolenni hefyd ar gael i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am y ganolfan a'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal

 • Tŷ Beechwood

Beechwood Park, Christchurch Road, Casnewydd NP19 8AJ

Ffôn: (01633) 273502

Eton Road, Y Maindy, Casnewydd NP19 0BL

Ffôn: (01633) 265486

 • Canolfan Gymunedol Graig

Caerphilly Road, Basaleg, Casnewydd

Ffôn: (07999) 777593

E-bost: john_history@hotmail.co.uk

 • Neuadd Gymunedol Nash

St Mary's Road, Nash Village, Casnewydd NP18 2DD

E-bost: nashcommunityhallbookings@hotmail.co.uk

 • Pill Millennium Centre 

Courtybella Terrace, Casnewydd, NP20 2GH

Ffôn: (01633) 660262

E-bost: admin@pillmill.co.uk

https://www.pillmill.co.uk

 • RASCAL Hope Centre

9 Poplar Rd, Newport NP19 9AX,

Ffôn: (01633) 281328

 • Neuadd Bentref Redwick

Neuadd Bentref Redwick, South Row, Redwick, De Cymru NP26 3DE

Ffôn: 07845 703 080

E-bost: admin@redwickvillagehall.org

 • Canolfan Gymunedol Rhiwderin

Pentre Tai Road, Rhiwderin

Ffôn: (07746) 306287

E-bost: pmcreid@aol.com

 • Canolfan Share, Stow Hill

Ffôn: (01633) 212782

www.share-centre.org.uk

Welfare Grounds, Tregwilym Road, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9EQ

E-bost: rogerstonecc@gmail.com