Hyb cymdogaeth y Dwyrain - Canolfan Gymunedol Ringland

Canolfan Gymunedol Ringland

Ffôn: 07580 984369

Prisiau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost
(yr awr)

Prif Neuadd

£16

Ystafelloedd Cyfarfod

£16

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach - cyfraddau aelodau

 

Ystafelloedd Cyfarfod

£21

Prif Neuadd - hanner diwrnod

£62.50

Prif Neuadd - diwrnod llawn

£125

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach - cyfraddau cyrff nad ydynt yn aelodau

 

Ystafelloedd Cyfarfod

£28

Prif Neuadd - hanner diwrnod

£94

Prif Neuadd - diwrnod llawn

£182