Hyb cymdogaeth y Dwyrain - Canolfan Gymunedol Ringland

Canolfan Gymunedol Ringland

Ffôn: 07974 214088

gellir archebu ystafelloedd o ddydd Llun - ddydd Gwener

Prisiau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost
(Ac eithrio TAW)

(yr awr)

Prif Neuadd

£16

Ystafelloedd Cyfarfod

£16

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach - cyfraddau aelodau

 

Ystafelloedd Cyfarfod

£21

Prif Neuadd - hanner diwrnod

£62.50

Prif Neuadd - diwrnod llawn

£125

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach - cyfraddau cyrff nad ydynt yn aelodau

 

Ystafelloedd Cyfarfod

£28

Prif Neuadd - hanner diwrnod

£94

Prif Neuadd - diwrnod llawn

£182

 

Gweithgareddau rheolaidd  

Dydd Llun

1pm - 4pm
Sesiwn siop gyfnewid gwisg ysgol i deuluoedd gasglu gwisg ysgol ail-law (archebwch drwy EventBrite)

1pm - 4:30pm (galw heibio)
Cymorth hwb - cymorth a chefnogaeth i breswylwyr sy'n ceisio cymorth cyflogaeth, gwybodaeth am ddatblygu cymunedol, cymorth i deuluoedd a chyngor ac arweiniad cyffredinol.

5.30pm - 6.30pm
Boxercise (i archebu ffoniwch 07916 295839)

 

Dydd Mercher

9.30am - 12.30pm
Bingo 50+ (i archebu ffôn 07873 376758)

5.30pm - 6.30pm
Boxercise (i archebu ffoniwch 07916 295839)

 

Dydd Gwener

6.30pm - 7.30pm
Jiu Jitsu (i archebu e-bostiwch rylew71@gmail.com)