Dinas ddigidol

Stock digital image (2) 

Sgiliau Digidol

dych chi'n adnabod rhywun sydd am wella’i sgiliau digidol?

Mae ein cwrs sgiliau digidol hanfodol yn berffaith i'r rhai sy'n awyddus i ennill y sgiliau i ddefnyddio'r rhyngrwyd i wneud pethau fel siopa, sgwrsio, dod o hyd i wybodaeth a syrffio'r we yn ddiogel.

Mae ein cyrsiau’n rhedeg ar y dyddiadau hyn:

Hyb y Gogledd, Dydd Iau 11am-1pm, 7 - 21 Gorffennaf

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â sam.ali@newport.gov.uk a samantha.turnbull@newport.gov.uk neu ffoniwch 07976 516413. 

Cynhwysiant Digidol

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ennill Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol, a ddyfarnwyd gan Cymunedau Digidol Cymru.  

Mae'r Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru sy'n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu pobl i fynd ar-lein. 

Mae'r achrediad yn gweithredu tan fis Ionawr 2024 - darllen mwy

Strategaeth Digidol

Mae'r Cyngor wrthi'n adnewyddu ei strategaeth digidol, a fydd yn cael ei lansio yn 2022. 

Mae ein strategaeth bresennol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Wi-fi am ddim yng Nghasnewydd

I breswylwyr ac ymwelwyr

Mae wi-fi am ddim mewn dros 50 o adeiladau cyhoeddus, ar fysus Casnewydd, yn y gorsafoedd trên a bws, ym marchnad Casnewydd ac ar strydoedd canol y ddinas.  

Mae’r symbol Wi-Fi Gyfeillgar yn helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i ddod o hyd i leoliadau lle mae’r wi-fi wedi’i addasu i geisio blocio deunyddiau amhriodol, cynllun achrededig gyda Chyngor y DU dros Ddiogelwch Ar-lein i Blant.

Gall preswylwyr ac ymwelwyr gael mynediad at Gwmwl Cymunedol Casnewydd a Chysylltiad Dinas Casnewydd o unrhyw ddyfais ddi-wifr.

I fusnesau

Gall band eang cyflym iawn fod yn ddefnyddiol i fusnesau o bob maint drwy eu galluogi nhw i gyfathrebu’n well gyda chwsmeriaid, trosglwyddo data’n gynt a gweithredu’n fwy effeithlon. 

Gweld sut mae busnesau lleol wedi defnyddio band eang cyflym

Adnoddau

Lawrlwythwch Strategaeth Ddigidol Casnewydd 2015-2020 (pdf)

Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd – Wi-Fi Cyhoeddus (pdf)