Dinas ddigidol

Stock digital image (2) 

Mae Casnewydd yn ddinas ddigidol lle gallwch gael mynediad at wi-fi am ddim.

Cafodd Cyngor Dinas Casnewydd Siarter Cynhwysiant Digidol Cymunedau Digidol Cymru (pdf) ym mis Gorffennaf 2016.

Mae'r Cyngor wrthi'n adnewyddu ei strategaeth ddigidol, a fydd yn cael ei lansio yn 2022. 

Mae ein strategaeth bresennol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Cwrs sgiliau digidol hanfodol

Awydd gwella eich sgiliau digidol?

Bydd ein cwrs sgiliau digidol hanfodol chwe wythnos yn eich helpu i ddefnyddio'r rhyngrwyd i wneud pethau fel siopa, sgwrsio, dod o hyd i wybodaeth a defnyddio’r we yn ddiogel.

2021_12_01 Get Connected Poster Welsh

Mae ein cwrs yn cael ei gynnal mewn tri lleoliad ar y dyddiadau hyn:

 

Hyb Canolog – Dydd Mercher 11:30-12:30, 19 Ionawr – 23 Chwefror

Llyfrgell Betws – Dydd Iau 11:00-12:00, 3 Chwefror – 10 Mawrth

Tŷ Cymunedol – Dydd Llun 14:00-15:00, 7 Mawrth – 11 Ebrill

 

Am fwy o wybodaeth neu i gadw eich lle, e-bostiwch sam.ali@newport.gov.uk a samantha.turnbull@newport.gov.uk neu ffoniwch 07976 516413.

I breswylwyr ac ymwelwyr

Mae wi-fi am ddim mewn dros 50 o adeiladau cyhoeddus, ar fysus Casnewydd, yn y gorsafoedd trên a bws, ym marchnad Casnewydd ac ar strydoedd canol y ddinas.  

Mae’r symbol Wi-Fi Gyfeillgar yn helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i ddod o hyd i leoliadau lle mae’r wi-fi wedi’i addasu i geisio blocio deunyddiau amhriodol, cynllun achrededig gyda Chyngor y DU dros Ddiogelwch Ar-lein i Blant.

Gall preswylwyr ac ymwelwyr gael mynediad at Gwmwl Cymunedol Casnewydd a Chysylltiad Dinas Casnewydd o unrhyw ddyfais ddi-wifr.

I fusnesau

Gall band eang cyflym iawn fod yn ddefnyddiol i fusnesau o bob maint drwy eu galluogi nhw i gyfathrebu’n well gyda chwsmeriaid, trosglwyddo data’n gynt a gweithredu’n fwy effeithlon. 

Gweld sut mae busnesau lleol wedi defnyddio band eang cyflym

Adnoddau

Lawrlwythwch Strategaeth Ddigidol Casnewydd 2015-2020 (pdf)

Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd – Wi-Fi Cyhoeddus (pdf)