Cyngor ariannol

Bydd defnyddio amrywiaeth addas o gynhyrchion a gwasanaethau ariannol yn eich helpu i reoli eich arian. 

Darllenwch fwy am:

Undebau Credyd

Cwmnïau cydweithredol ariannol di-elw yw Undebau Credyd y gall eu haelodau fenthyca o adneuon cronedig ar gyfraddau llog isel.

Maen nhw’n darparu gwasanaethau ariannol, cyfrifon cynilo a benthyciadau fforddiadwy.

Mae Undeb Credyd Casnewydd yn darparu benthyciadau cystadleuol a lle diogel ar gyfer cynilion, gan arbenigo mewn benthyciadau bach o gyn lleied â £100 i fenthyciadau diwarant o hyd at £5,000 ar gyfer cynilwyr rheolaidd.

Mae Undeb Credyd Smart Money Cymru yn cynnig gwasanaethau ariannol syml, fforddiadwy i bobl sy’n byw yng Nghasnewydd, Caerffili a Blaenau Gwent. 

Costau byw: dysgwch fwy am gymorth a chyngor arall sydd ar gael yng Nghasnewydd