Casgliadau gwastraff cartref swmpus

Am ffi, gall trigolion Casnewydd ofyn am gasglu eitemau mawr o gartrefi e.e. dodrefn diangen, nwyddau trydanol mawr ac ati, nad ydynt yn cael eu casglu fel rhan o'r casgliadau wythnosol. 

Ni ellir casglu rhai eitemau gan gynnwys gwastraff asbestos, cynhyrchion plastr neu fwrdd plastr, gwastraff busnes, tanciau olew gwres canolog, poteli nwy, batris ceir, deunyddiau fflamadwy neu dan bwysau, tuniau paent, eitemau wedi'u baeddu neu eu halogi.

Y tâl lleiaf yw £22 am hyd at dair eitem.

Gellir ychwanegu eitemau ychwanegol ar gais, y rhan fwyaf yn codi tâl o £6.

Mae'r pris terfynol yn cael ei arddangos yn glir cyn y gofynnir am daliad, nodwch ein bod yn gweithredu polisi dim dychwelyd nac ad-dalu.

Pan fyddwch wedi gwneud eich cais byddwn yn cysylltu â ni i gadarnhau'r diwrnod casglu.

Nodwch fod y gwasanaeth ar gyfer eiddo domestig yn unig. Dylai Cwsmeriaid Busnes wneud cais drwy gasgliad arbennig o wastraff masnach

Gweld Prisiau (excel)

Gwneud cais i gasglu eitem gartref fawr neu swmpus

Casgliad masnachol arbennig

Eitemau y gellir eu hail-ddefnyddio?

Bydd Siop Dodrefn Cymunedol Wastesavers yn casglu eitemau y gellir eu defnyddio o ansawdd da am ddim gan gynnwys gwelyau, soffas, cadeiriau, wardrobau a rhywfaint o lestri.

Mae Ymddiriedolaeth Raven House yn croesawu dodrefn cartref da, potiau, paniau a dillad gwely o ansawdd y gellir eu defnyddio i'w hailddosbarthu i bobl leol mewn angen. 

Gall elusennau lleol eraill hefyd dderbyn eitemau o ansawdd da, rhowch gynnig ar Sefydliad Prydeinig y Galon neu Hosbis Dewi Sant