Gofal a Chymorth

Mae gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i ofalu am bobl sy'n agored i niwed a’u diogelu.

Cysylltwch â’r timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol - e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch (01633) 656656

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm dyletswydd Argyfyngau De-ddwyrain Cymru ar:

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch y Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau i Oedolion (pdf)

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 2017/2018 (pdf)

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol  

Bob blwyddyn, mae cynghorau yng Nghymru yn dadansoddi ac yn asesu'r gwasanaethau a ddarperir ac yn ystyried beth maen nhw'n ei wneud yn dda a beth y gellid ei wneud yn well.

Mae'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn llunio adroddiad blynyddol sy'n rhoi trosolwg o'r gwasanaeth, yna adroddiad manwl o berfformiad yn ystod y flwyddyn a'r blaenoriaethau ar gyfer y nesaf.

Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-2017 (pdf)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...

AskSara - gwybodaeth i wneud gweithgareddau bob dydd  yn haws

Asesu

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Strategaeth Gomisiynu Gwasanaethau Oedolion (pdf)

Adroddiad Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent ar gyfer 2017/2018 (pdf)

Adroddiad Mis Awst 2018 yr Ombwdsmon (pdf)

Defib lleoliadau yn agos atoch chi

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 22/23 (pdf)

Mwy o wybodaeth

Mae Dewis Cymru yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal chi.

 

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau oedolion (pdf)