Noddi cylchfan

Noddi cylchfan

Hyrwyddwch eich busnes drwy noddi cylchfan yng Nghasnewydd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig opsiwn effeithiol a chost-effeithiol ar gyfer hyrwyddo eich busnes.

Mae tua 150,000 o bobl yn byw yn y ddinas ac mae miloedd mwy yn ymweld â hi ar gyfer gwaith a hamdden bob dydd.

Wedi'u lleoli wrth yr M4 gyda chwe chyffordd yn gwasanaethu'r ddinas, mae ein cysylltiadau ffordd yn rhagorol.

Mae cyfleoedd ar gael i noddi cylchfannau ar hyd rhai o brif lwybrau'r ddinas ac yn amrywio o £3,000 i £4,000 (ynghyd â TAW) ar gyfer contract blwyddyn o hyd. 

Cylchfannau i noddi
 Lleoliad Cost flynyddol am 365 diwrnod o hysbysebu (y dyddiad y byddwn yn gosod arwyddion)
Junction A48 & Blacksmith Way  £3,000 plus VAT
Pencarn Road (Tredegar House)  £3,000 plus VAT
Pencarn Road (ASDA)  £3,600 plus VAT
Clytha Road Civic Centre (top)  £3,500 plus VAT
Tregwilym Road/Jubillee  £3,600 plus VAT

Mae hysbysebu ar un o gylchfannau Casnewydd yn rhoi cyfle i chi sicrhau bod neges eich busnes yn cael ei gweld 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, o lai na £60 yr wythnos.

Mae llawer o'n cylchfannau hefyd yn cynnwys arddangosfeydd planhigion hardd ac yn destun gwaith cynnal a chadw a thacluso wedi'i drefnu – gan warantu’r safle a’r gwelededd gorau.

Mae gwasanaeth dylunio mewnol ar gael hefyd os hoffech chi gael help i ddatblygu eich hysbyseb.

I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.