• Deddf Rhentu Tai Cymru

  Y Ddeddf Rhentu Cartrefi yw'r newid mwyaf i gyfraith tai yng Nghymru ers degawdau.

  Mwy o wybodaeth

 • Cymorth i Wcráin

  Wcráin gwybodaeth cymorth i drigolion

  Mwy o wybodaeth

 • Cymorth a chyngor

  Cymorth a chyngor

  Mwy o wybodaeth

 • Cyllideb

  Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod a sut y bydd yn cyflwyno gwasanaethau allweddol – rhannwch eich barn

  Mwy o wybodaeth