Rheoli cŵn

Buster at Newport City Dogs Home

Mae wardeniaid cŵn Cyngor Dinas Casnewydd yn delio â baw cŵn a chŵn crwydr.

Sut rydym ni'n gofalu am gŵn crwydr 

Rhoi cartref i gi? Ein gwasanaeth ailgartrefu

Baw cŵn

Mae toxocara canis yn llyngyren sydd i'w chael mewn baw cŵn a all achosi stumog dost ac anhwylderau difrifol i'r llygaid.

Os na fydd perchnogion cŵn yn glanhau ar ôl eu cŵn, byddant yn cael hysbysiad cosb benodedig o £75 ac os byddant yn methu â'i dalu, gallent orfod mynd i'r llys a chael dirwy o hyd at £1000. 

Rhoi gwybod am faw cŵn

Talu hysbysiad cosb benodedig

Gorchmynion rheoli cŵn Casnewydd

Cysylltwch â'r warden cŵn i roi gwybod am faw cŵn, ci crwydr neu i gael cyngor ar osod microsglodion