Ymweld â Chasnewydd

Newport_City_Riverfront

Mae Casnewydd yn 90 munud yn unig o Lundain ar drên ac mae ganddo wasanaethau bws uniongyrchol i feysydd awyr Heathrow a Gatwick a chanolfannau mawr eraill. Mae meysydd awyr rhyngwladol Caerdydd a Bryste lai nag awr i ffwrdd yn y car.

Dyma wybodaeth am feysydd parcio a chysylltiadau bws a thrên yng Nghasnewydd.

Mae staff cyfeillgar a gwybodus yng nghanolfannau gwybodaeth Casnewydd wrth law i gynnig cyngor a'ch helpu i drefnu'ch ymweliad.

Llety yng Nghasnewydd

Pethau i'w gweld a'u gwneud 

Bwyta allan

Gweithgareddau

Lleoliadau cynadledda

Taflenni a mapiau

Pellteroedd o Gasnewydd

Llundain             

139 milltir

222km

Birmingham

93 milltir

150 km

Bryste

30 milltir

48 km

Caerdydd

12 milltir

19 km

Manceinion

166 milltir

265 km

National Rail           

+44 (0)8457 48 49 50

Maes Awyr Bryste

+44 (0)871 334 4344

Maes Awyr Caerdydd

+44 (0)1446 711 111

National Express

+44 (0)8717 818178