Symud tŷ neu newid enw

Defnyddiwch y ffurflen isod i ddweud wrthym:

  • rydych wedi symud i Gasnewydd
  • rydych yn symud tŷ o fewn Casnewydd
  • rydych yn symud i ffwrdd o Gasnewydd
  • Neu i gofrestru newid enw
  • meddiannu eiddo gwag

Newid mewn amgylchiadau treth gyngor