Tryloywder

Cyhoeddir y data hyn yn rhan o ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i fod yn agored ac yn dryloyw. 

Mae croeso i chi ailddefnyddio’r setiau data hyn gan ddilyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Darllenwch am ymrwymiad y cyngor i rannu gwybodaeth

Rhyddid gwybodaeth

Darllenwch sut mae’r cyngor yn ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais. 

Darllenwch ymatebion rhyddid gwybodaeth tai

Rheolau Mewnol o ran Cyfryngau Cymdeithasol

Yng Nghyngor Dinas Casnewydd rydym yn credu bod y cyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o ran sut mae pobl yn byw eu bywydau. Rydym yn hyblyg ac yn newid yn barhaus sut rydym yn gwella'r ffordd rydym yn gweithio.  Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn agored. Mae gennym set o reolau mewnol ar sut yr ydym ni’n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a sut rydym yn disgwyl i bobl ei ddefnyddio hefyd.

Manylion rheolau Mewnol o ran Cyfryngau Cymdeithasol

Datganiad Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Darllenwch ein Datganiad preifatrwydd RhDDC

Galwadau Canol y ddinas

Manylion taliadau’r cyngor i gyflenwyr

Manylion lwfansau a threuliau cynghorwyr

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad Aelodau (pdf)

Manylion costau cynhyrchu Materion Casnewydd

Darllenwch am ddata angladdau iechyd cyhoeddus

Dewch o hyd i niferoedd disgyblion yng Nghasnewydd  

Cyflogau a graddfeydd y cyngor

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cwblhau ymarfer cyflogau a graddfeydd i werthuso pob swydd NJC yn y gweithlu, a rhoddwyd pob swydd o fewn strwythur 15 gradd. 

Lawrlwythwch strwythur swyddi a graddau'r cyngor ym mis Awst 2022 (pdf)

Lawrlwythwch bolisi cyflog a gwobrwyo’r cyngor  (pdf)

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn nodi'r gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a menywod sy'n gweithio i'r cyngor.

Mae'n ofynnol i ni gyhoeddi ein gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn:

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020

 

Mae adroddiadau blaenorol ar gael ar gais.