Tryloywder

Cyhoeddir y data hyn yn rhan o ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i fod yn agored ac yn dryloyw. 

Mae croeso i chi ailddefnyddio’r setiau data hyn gan ddilyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Darllenwch am ymrwymiad y cyngor i rannu gwybodaeth

Rhyddid gwybodaeth

Darllenwch sut mae’r cyngor yn ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais. 

Manylion lwfansau a threuliau cynghorwyr

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad Aelodau (pdf)

Manylion taliadau’r cyngor i gyflenwyr

Cyflogau a graddfeydd y cyngor

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cwblhau ymarfer cyflogau a graddfeydd i werthuso pob swydd NJC yn y gweithlu, a rhoddwyd pob swydd o fewn strwythur 15 gradd. 

Lawrlwythwch y strwythur graddfeydd swyddi (Excel)

Lawrlwythwch bolisi cyflog a gwobrwyo’r cyngor  (pdf)

Darllenwch am ddata angladdau iechyd cyhoeddus

Dewch o hyd i niferoedd disgyblion yng Nghasnewydd  

Manylion Costau cynhyrchu Materion Casnewydd

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn nodi'r gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a menywod sy'n gweithio i'r cyngor.

Mae'n ofynnol i ni gyhoeddi ein gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn:

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020

 

Mae adroddiadau blaenorol ar gael ar gais.