Cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost

Ar gyfer y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Byddwn yn anfon cylchlythyr rheolaidd atoch yn cynnwys y newyddion diweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd. Byddwn hefyd yn anfon e-byst ychwanegol achlysurol atoch pan fydd newyddion mawr neu ddigwyddiad y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo.

Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost a gewch gennym, neu drwy e-bostio public.relations@newport.gov.uk.

Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd cliciwch yma. Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i breswylwyr 

Mae’r cyngor hefyd yn cynhyrchu cylchlythyr rheolaidd â gwybodaeth ar gyfer busnesau Casnewydd.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr busnes

Argraffiadau blaenorol

Rhain 67

7 Rhagfyr 2023

Rhain 66

23 Tachwedd 2023

Rhain 65

09 Tachwedd 2023

Rhain 64

26 Hydref 2023

Rhain 63 

12 Hydref 2023

Rhain 62

28 Medi 2023

Rhain 61

14 Medi 2023