Cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost

Ar gyfer y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Byddwn yn anfon cylchlythyr rheolaidd atoch yn cynnwys y newyddion diweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd. Byddwn hefyd yn anfon e-byst ychwanegol achlysurol atoch pan fydd newyddion mawr neu ddigwyddiad y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo.

Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost a gewch gennym, neu drwy e-bostio public.relations@newport.gov.uk.

Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd cliciwch yma. Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i breswylwyr 

Mae’r cyngor hefyd yn cynhyrchu cylchlythyr rheolaidd â gwybodaeth ar gyfer busnesau Casnewydd.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr busnes

Argraffiadau blaenorol

Rhian 53

25 Mai 2023

Rhian 52

11 Mai 2023

Rhian 51 

27 Ebrill 2023

Rhian 50

13 Ebrill 2023 

Rhian 49

30 Mawrth 2023

Rhifyn 48

16 Mawrth 2023

Rhifyn 47

2 Mawrth 2023