Cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost

Ar gyfer y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio isod.

Byddwn yn anfon cylchlythyr rheolaidd atoch yn cynnwys y newyddion diweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd. Byddwn hefyd yn anfon e-byst ychwanegol achlysurol atoch pan fydd newyddion mawr neu ddigwyddiad y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo.

Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost a gewch gennym, neu drwy e-bostio public.relations@newport.gov.uk.

Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd cliciwch yma. Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i breswylwyr 

Mae’r cyngor hefyd yn cynhyrchu cylchlythyr rheolaidd â gwybodaeth ar gyfer busnesau Casnewydd.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr busnes