Lleoliadau Cynadledda

Mae Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cynadledda gan gynnwys y lleoliad preswyl a hamdden mwyaf yn Ewrop, a lleoliadau hyfforddiant arbenigol ac ystafelloedd cyfarfod ar hyd coridor yr M4.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth am ddim i’ch helpu i ddod o hyd i’r lleoliad iawn yng Nghasnewydd, boed hynny ar gyfer cynhadledd, arddangosiad, cyfarfod busnes, digwyddiad hyfforddi neu ginio corfforaethol. 

Gweler hefyd y safleoedd a gymeradwyir ar gyfer priodasau neu seremonïau partneriaethau sifil yng Nghasnewydd.

Rhowch gyfle i ni ddod o hyd i lety ar eich cyfer a’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

Lleoliadau cynadledda Casnewydd

Cyswllt

Swyddfa Gynadledda, Uned Dwristiaeth, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Ffôn: (01633) 233664

E-bost[email protected] 

TRA103216 14/06/2019