Diogelwch bwyd

 

 

E-bostiwch trading.standards@newport.gov.uk ar gyfer ymholiadau labeli, safonau ac alergenau, ac environmental.health@newport.gov.uk ar gyfer materion hylendid a diogelwch bwyd.

 

Lawrlwytho Cyngor i Fusnesau Bwyd (pdf)

 

Dechrau a chofrestru busnes bwyd

Cymeradwyo busnes bwyd

Sgoriau hylendid bwyd

Cwynion am fwyd

Archwiliadau hylendid bwyd

Hyfforddiant hylendid bwyd

Bwyd mwy diogel, busnes gwell

Cyswllt

E-bostiwch iechyd.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk neu cysylltwch â thîm iechyd yr amgylchedd yng Nghyngor Dinas Casnewydd

Lawrlwythwch bolisi Gorfodi Gwarchod y Cyhoedd (pdf)