Diogelwch bwyd

E-bostiwch [email protected] ar gyfer ymholiadau labeli, safonau ac alergenau, ac [email protected] ar gyfer materion hylendid a diogelwch bwyd.

Lawrlwytho Cyngor i Fusnesau Bwyd (pdf)

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig hyfforddiant hylendid bwyd am ddim ar Lefel 2 i fusnesau bwyd newydd sy'n cofrestru yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd o 31 Hydref 2023 hyd at fis Medi 2024. 

Gallwch gael rhagor o fanylion ar ein tudalen dechrau busnes bwyd.


 

Dechrau a chofrestru busnes bwyd

Cymeradwyo busnes bwyd

Sgoriau hylendid bwyd

Cwynion am fwyd

Archwiliadau hylendid bwyd

Hyfforddiant hylendid bwyd

Bwyd mwy diogel, busnes gwell

Cyswllt

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â thîm iechyd yr amgylchedd yng Nghyngor Dinas Casnewydd

Lawrlwythwch bolisi Gorfodi Gwarchod y Cyhoedd (pdf).