Hyb cymdogaeth y Gorllewin - Canolfan Gymunedol Maesglas

Canolfan Gymunedol Maesglas 

Bideford Road
Casnewydd

Ffôn: 07974 214088

Cyfraddau llogi fesul awr


 

Cost
(Ac eithrio TAW)

(yr awr)

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener cyn 6pm)

£10.50

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener cyn 6pm)

£21.00

 

 

 

 

Ystafell Gynadledda (Dydd Llun i ddydd Gwener, cyn 6pm)  

£10.50

Ystafell Gynadledda (Dydd Llun i ddydd Gwener, ar ôl 6pm)

£21.00

   

 

Gweithgareddau rheolaidd

Dydd Mawrth

9am - 12pm ac 1pm - 3pm
Anogaeth Dechrau'n Deg (mae presenoldeb drwy atgyfeiriad yn unig)

9.30am - 2pm
Dysgu Oedolion yn y Gymuned Casnewydd (gellir archebu cyrsiau drwy ffonio (01633) 656656 a gofyn am CLLC Sant Julian neu e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk)

 

Dydd Gwener

9.30am - 11:30am
Dysgu Oedolion yn y Gymuned Casnewydd (gellir archebu cyrsiau drwy ffonio (01633) 656656 a gofyn am CLLC Sant Julian neu e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk)

Dysgwch fwy am ddysgu oedolion yn y gymuned yng Nghasnewydd