Hyb cymdogaeth y Gorllewin - Canolfan Gymunedol Maesglas

Canolfan Gymunedol Maesglas 

Bideford Road
Casnewydd

Ffôn: 07580 984369

Cyfraddau llogi fesul awr

 

Cost
(yr awr)

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener cyn 6pm)

£10.50

Prif Neuadd (Dydd Llun i ddydd Gwener cyn 6pm)

£21.00

Prif Neuadd (Penwythnos)

£21.00

 

 

Ystafell Gynadledda (Dydd Llun i ddydd Gwener, cyn 6pm)  

£10.50

Ystafell Gynadledda (Dydd Llun i ddydd Gwener, ar ôl 6pm)

£21.00

Ystafell Gynadledda (penwythnos)

£21.00