Cymorth i Wcráin

Ukraine

I unrhyw un sy'n cael ei effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan ddigwyddiadau yn Wcráin, mae amrywiaeth o gymorth ar gael a ffyrdd y gallwch helpu.

Cartrefi i Wcráin

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ddarparu ystafell neu lety i bobl sy'n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin yma.

Mae llinell gymorth Wcráin Llywodraeth Cymru bellach yn fyw i gael cyngor, cymorth a chefnogaeth - 0808 175 1508 neu os ydych tu allan i'r DU ffoniwch +44(0) 20 4542 5671.

Mae cyngor ar gael yn y Saesneg a'r Wcrain.

Gwybodaeth gan y Llywodraeth/am Fewnfudo

  • Y Swyddfa Gartref – gweler y ddolen am wybodaeth yn uniongyrchol o wefan y Swyddfa Gartref. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am fisâu. 
  • Y Swyddfa Dramor, Y Gymanwlad a Datblygu – bydd y ddolen hon yn cynnig gwybodaeth am deithio i/o Wcráin FCDO
  • Gellir dod o hyd i restr o gyfreithwyr sy'n darparu cyngor Mewnfudo a Lloches yma

Rhoddion – eitemau ymarferol ac ariannol 

Iechyd Meddwl a lles 

  • Melo Cymru – gall y sefydliad hwn helpu drwy ddarparu adnoddau a ffyrdd o ymdopi gyda chymorth iechyd meddwl a lles 
  • Mind – ar gyfer cymorth a gwybodaeth iechyd meddwl 
  • Meddyg Teulu – os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu, gallwch gysylltu â’ch meddygfa leol am gymorth iechyd meddwl chwilio yma
  • Os ydych yn dod o gefndir mudol ac yn cael anhawster cael gafael ar feddyg teulu, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cynhwysiant Iechyd drwy. E-bost ABB.HealthInclusionService@wales.nhs.uk a/neu ar 01633 261434 

Sefydliadau cenedlaethol ac elusennau cofrestredig

Sefydliadau Lleol ac Elusennau Cofrestredig