Diwrnodau Casglu

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd dydd Llun 19 Medi yn ŵyl y banc i nodi angladd gwladol Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II, rydym yn gwneud newid i'n casgliadau gwastraff yr wythnos nesaf.

Ni fydd unrhyw wastraff, ailgylchu na gwastraff gardd yn cael ei gasglu ddydd Llun 19 Medi. Bydd yr holl wastraff yn cael ei gasglu un diwrnod yn hwyrach na'r arfer yr wythnos nesaf, felly os yw eich gwastraff fel arfer yn cael ei gasglu ddydd Llun, bydd yn cael ei gasglu ddydd Mawrth. Cynhelir y casgliadau tan ddydd Sadwrn 24 Medi.


 

Rhaid i chi osod eich biniau a’ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i’ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

 

Darllenwch am newidiadau i’ch ailgylchu wythnosol 

Mae eich gwastraff gardd a’ch bin sbwriel yn cael eu casglu pob pythefnos, y naill a’r llall bob yn ail wythnos.