Diwrnodau Casglu

Rhaid i chi osod eich biniau a’ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i’ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

 

Darllenwch am newidiadau i’ch ailgylchu wythnosol 

Mae eich gwastraff gardd a’ch bin sbwriel yn cael eu casglu pob pythefnos, y naill a’r llall bob yn ail wythnos.