Diwrnodau Casglu

Gwiriwch eich diwrnod casglu

Rydym yn casglu eich:

  • gwastraff bwyd ac 'ailgylchu sych' bob wythnos,
  • gwastraff cewynnau a hylendid bob pythefnos, os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn,
  • gwastraff gardd bob tair wythnos (rhwng diwedd Chwefror a Thachwedd), a
  • gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos.

Sut ddylwn i gyflwyno fy ngwastraff ailgylchu a gwastraff na ellir ei ailgylchu?

  1. Rhowch yr eitemau cywir yn y cynwysyddion cywir.
  2. Clymwch eich bagiau cadi gwastraff bwyd yn ddiogel.
  3. Caewch y fflapiau a'r caeadau ar eich bagiau a'ch cadi.
  4. Defnyddiwch y bagiau, bocs, cadi a bagiau bwyd a ddarperir gan y Cyngor yn unig ar gyfer eich ailgylchu. Peidiwch â defnyddio unrhyw fath arall o gynhwysydd, gan gynnwys unrhyw fagiau plastig untro.
  5. Rhowch eich cynwysyddion yn eich man casglu cyn 6am ar eich diwrnod casglu.
  6. Casglwch eich bagiau, biniau, bocs a chadi o'ch man casglu ar ôl i ni eu gwagio.