Diwrnodau Casglu

Gwiriwch eich diwrnod casglu

Gwnewch yn siŵr bod eich bagiau, biniau, bocsys a chadis a'ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i'ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu.

Rydym yn casglu eich gwastraff gardd a gwastraff anailgylchadwy bob tair wythnos. Ar gyfer aelwydydd cam un, bydd hyn o ddydd Llun 19 Mehefin.  Ar gyfer pob aelwyd arall, bydd hyn o hydref 2023.