Theatr a'r celfyddydau

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 

Mae theatr a chanolfan gelfyddydau Casnewydd yn cynnal digwyddiadau a dosbarthiadau cymunedol ac yn cynnig cyfleusterau cynadledda, yn ogystal â drama, dawns, comedi a mwy.

Theatr Dolman

Cymdeithas Mynychwyr Drama Casnewydd sy’n rhedeg ac yn berchen ar Theatr y Dolman. Mae ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, darlithoedd ac ymarferion hefyd.

Canolfan Casnewydd

Mae gan y Ganolfan gyfleusterau chwaraeon a hamdden gwych ac yn cynnal digwyddiadau chwaraeon, cerddoriaeth fyw a theatr. Gall hefyd gael ei llogi ar gyfer digwyddiadau cinio, cyfarfodydd busnes neu bartïon plant.

TRA93284 1/11/2018