Enwi strydoedd a rhifo tai

Mae enwi strydoedd a rhifo tai yn caniatáu am roi hunaniaeth unigryw i stryd a'i heiddo.

Sylwch: Gall ffioedd gynyddu ar 1 Ebrill 2024

Gwneud cais a thalu am enwi stryd a rhifo tai 

Prisiau enwi strydoedd a rhifo tai

Polisi ac arweiniad ar enwi strydoedd a rhifo tai (pdf)

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod strydoedd yn cael eu henwi a phwerau ychwanegol i roi enw neu rif i eiddo.

Y Post Brenhinol yn unig sy'n gyfrifol am neilltuo codau post pan fydd manylion cyfeiriadau newydd neu ddiwygiedig wedi'u cadarnhau gan y cyngor.

Pan fydd y broses enwi a rhifo'r stryd wedi'i chwblhau, bydd y cyngor yn cadarnhau cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post, yr eiddo dan sylw.

Hysbysiadau preifatrwydd enwi strydoedd a rhifo tai (pdf)

Cwestiynau Enwi a Rhifo Strydoedd

Cyfrifydd ffioedd enwi a rhifo strydoedd (pdf)

TRA106530 9/8/2019