Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru ac sydd eisiau parhau â’u haddysg ar ôl oedran gadael yr ysgol.

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghasnewydd ac sy’n mynd i ysgolion, chweched dosbarthiadau neu golegau ar ôl oedran gadael yr ysgol wneud cais am LCA. 

Darllenwch am LCA ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid addysg uwch

Cyllid Myfyrwyr Cymru sy’n gyfrifol am gyllid myfyrwyr addysg uwch. 

Darllenwch fwy a gwnewch gais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch cyfrif cyllid myfyrwyr.