Sut gall y gwasanaethau cymdeithasol helpu

Mae timau gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd yn helpu i amddiffyn a gofalu am bobl agored i niwed.

Anfonwch e-bost at [email protected], neu ffoniwch (01633) 656656 

Argyfyngau 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â thîm ar ddyletswydd mewn argyfwng de-ddwyrain Cymru ar:

  • Rhadffôn 0800 328 4432 
  • Minicom 0800 587 9963
  • Ffacs 01495 767057

Gweithdrefn asesu

Taliadau uniongyrchol

Gwneud cais am gasglu offer

Gofyn am gefnogaeth therapi galwedigaethol

Cysylltu â gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd