Pobl hŷn

Gwybodaeth i bobl hŷn sy'n byw yng Nghasnewydd

Lawrlwythwch gynllun drafft Heneiddio'n Dda yng Nghasnewydd 2016-18 (pdf)

Gwasanaeth teleofal / larwm cymunedol

Cysylltwyr cymunedol - chwiliwch am grŵp lleol

AskSara - helpu i ddod o hyd i wybodaeth am gynnyrch i wneud gweithgareddau bob dydd yn eich cartref yn haws

Gofal iechyd meddwl a dementia

Gofyn am gefnogaeth therapi galwedigaethol

Gofal cartref

Gofal preswyl

Cyfeiriadur Cartrefi Gofal Casnewydd (pdf)

Tocyn bws i bobl dros 60 oed

Tai 

Cymorth yn gysylltiedig â'r cartref

Gofal cymdeithasol

Fforwm 50+ Casnewydd

Mae'r Fforwm yn rhoi llais i bobl dros 50 oed yng Nghasnewydd ac mae aelodau'n gwirfoddoli i helpu i wella ansawdd bywyd pobl hŷn drwy ddylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio.

Mae aelodau yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd, iechyd, busnesau lleol a sefydliadau gwirfoddol.

Mae'r Fforwm yn bwyllgor o aelodau etholedig a gall unrhyw un ymuno am ddim.

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref o 2-4pm yn THE PLACE, Stryd y Bont tua diwedd y mis. Chwiliwch am y dyddiadau yn Grassroots in the Argus neu ar ein tudalen Facebook (chwiliwch am Fforwm Casnewydd 50+).

Mae croeso i bawb, dewch draw, mynnwch wybod, cymerwch ran a rhannwch eich barn!

Gofal Cydymaith yn y Cartref 

Mae Cartrefi Gofal Casnewydd yn lansio gwasanaeth cwmnïaeth newydd i bobl oedrannus sydd gartref ac a allai fod yn dioddef o unigrwydd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar eu gwefan.

Cysylltu

Cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.