Pobl hŷn

Gwybodaeth i bobl hŷn sy'n byw yng Nghasnewydd

Lawrlwythwch gynllun drafft Heneiddio'n Dda yng Nghasnewydd 2016-18 (pdf)

Gwasanaeth teleofal / larwm cymunedol

Cysylltwyr cymunedol - chwiliwch am grŵp lleol

AskSara - helpu i ddod o hyd i wybodaeth am gynnyrch i wneud gweithgareddau bob dydd yn eich cartref yn haws

Gofal iechyd meddwl a dementia

Gofyn am gefnogaeth therapi galwedigaethol

Gofal cartref

Gofal preswyl

Cyfeiriadur Cartrefi Gofal Casnewydd (pdf)

Tocyn bws i bobl dros 60 oed

Tai 

Cymorth yn gysylltiedig â'r cartref

Gofal cymdeithasol

Fforwm Pobl Hŷn Casnewydd 

Mae'r Fforwm yn cynnig llais i bobl dros 50 oed yng Nghasnewydd ac mae aelodau'n gwirfoddoli i helpu i wella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy ddylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio.

Mae aelodau'n gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd, sefydliadau iechyd, busnesau lleol a sefydliadau gwirfoddol.

Mae'r Fforwm yn bwyllgor o aelodau etholedig a gall unrhyw un ymuno am ddim.

Mae cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal ar ail ddydd Llun y mis ym misoedd Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref o 2 i 4pm yn Ystafell y Castell yng Nghanolfan Casnewydd - mae croeso i bawb; galwch heibio a dweud eich dweud!

Cysylltu

Cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.