Cymorth a chyngor

 Social media support & advice sharer Welsh

Gall Cyngor Dinas Casnewydd a'n partneriaid gynnig cyfoeth o gyngor a chymorth – o gymorth gyda biliau, i gymorth i ddod o hyd i waith neu gael hyfforddiant.  Os ydych yn cael trafferth yn ariannol, dysgwch fwy isod a chysylltwch â ni.

Edrychwch ar ein tudalen 'sut gallwn ni helpu' i ddarganfod pa gymorth y gall y cyngor ei gynnig yn uniongyrchol.

Mae gan ein partneriaid a sefydliadau eraill hefyd amrywiaeth o gymorth a chyngor ar gael. Gallwch ddod o hyd i fanylion am hyn ar ein tudalen 'Sut y gall eraill helpu'.

Os oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch ac na allwch ddod o hyd iddo ar y tudalennau hyn, e-bostiwch Costofliving@newport.gov.uk a byddwn yn ei drosglwyddo i un o'n timau neu sefydliad arall y credwn y gallai eich helpu.  

Digwyddiad hanner tymor yr hydref i’r teulu 

Byddwn ni gyda Dŵr Cymru a mwy na 30 o sefydliadau eraill mewn digwyddiad am ddim i’r teulu yng Nglan yr Afon ar 2 Tachwedd. 

Bydd llawer o weithgareddau llawn hwyl, fel celf a chrefft Guto Ffowc, yn ogystal ag awgrymiadau arbed arian, gwybodaeth a chymorth i deuluoedd – ynghyd â rhoddion gwobrau a chŵn poeth am ddim! 10am-2pm