Cymorth a chyngor

 Social media support & advice sharer Welsh

Gall Cyngor Dinas Casnewydd a'n partneriaid gynnig cyfoeth o gyngor a chymorth – o gymorth gyda biliau, i gymorth i ddod o hyd i waith neu gael hyfforddiant.  Os ydych yn cael trafferth yn ariannol, dysgwch fwy isod a chysylltwch â ni.

Edrychwch ar ein tudalen 'sut gallwn ni helpu' i ddarganfod pa gymorth y gall y cyngor ei gynnig yn uniongyrchol.

Mae gan ein partneriaid a sefydliadau eraill hefyd amrywiaeth o gymorth a chyngor ar gael. Gallwch ddod o hyd i fanylion am hyn ar ein tudalen 'Sut y gall eraill helpu'.

Sesiynau croeso cynnes

Mae sesiynau croeso cynnes yn cael eu cynnal mewn adeiladau cymunedol o ddydd Llun 19 Rhagfyr i helpu trigolion yn ystod yr argyfwng costau byw. Mae amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor a lleoliadau ar wahân ledled Casnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth am leoliadau ac amseroedd lleoliadau, cliciwch yma.