Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor

Mae cyfarfodydd Cyngor Dinas Casnewydd bellach yn cael eu cynnal mewn fformat hybrid gan ddefnyddio Microsoft Teams.

O 17 Mai 2022 bydd recordiadau o bob cyfarfod ar gael drwy'r calendr cyfarfodydd.

Gweld dyddiadau cyfarfodydd y cyngor yn y dyfodol

Mae recordiadau a wnaed cyn 17 Mai 2022 ar gael drwy gyfrif YouTube y cyngor.

Gweld cyfarfodydd blaenorol ar YouTube