Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor

COVID-19

Oherwydd pandemig COVID-19, bydd cyfarfodydd Cyngor Dinas Casnewydd yn awr yn cael eu cynnal o bell gan ddefnyddio Microsoft Teams.

Gallwch weld dyddiadau cyfarfodydd nesaf y Cyngor  ar y calendr cyfarfodydd.

Bydd recordiad o bob cyfarfod ar gael i’w wylio drwy gyfrif YouTube y cyngor isod:

TRA121917 07/07/2020