Busnes

Business Grants WELSH

 

Mae Sadwrn Busnesau Bach y DU yn tynnu sylw at lwyddiant busnesau bach ac yn annog defnyddwyr i 'siopa'n lleol' a chefnogi busnesau bach yn eu cymunedau. 

Mae'n digwydd eleni ar 3 Rhagfyr ond nod yr ymgyrch yw cael effaith barhaol ar fusnesau bach.

Bydd diddanwyr stryd allan i’ch swyno a’ch cyfareddu ddydd Sadwrn.

Byddant yn crwydro canol y ddinas rhwng 10am a 4.15pm 

Bydd yr Elvish Pressies wrthi gyda thiwns nadoligaidd o’r 1950au yn dod ag ysbryd yr ŵyl i chi. 

Bydd y Lairy Fairy a’r Pwdin Nadolig Hud – yn llawn direidi a hud. 

Bydd Festive Foxley - swynwr gwych ag arlliw o Dickens a’i beni ffarthing cerddorol lliwgar.

 

 

Gallwn helpu p'un a ydych am ddechrau busnes, os oes gennych fusnes sefydledig yng Nghasnewydd, neu os ydych yn bwriadu symud i'r ddinas.

Cyswllt

Datblygu Economaidd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR 

Ymholiadau cefnogi busnes: [email protected]