Busnes

Business Grants WELSH

 

Gallwn helpu p'un a ydych am ddechrau busnes, os oes gennych fusnes sefydledig yng Nghasnewydd, neu os ydych yn bwriadu symud i'r ddinas.

Cyswllt

Datblygu Economaidd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR 

Ymholiadau cefnogi busnes: business.services@newport.gov.uk