Strydoedd 20mya

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn dechrau cyflwyno cyfyngiadau cyflymder 20mya newydd ar draws nifer o strydoedd preswyl mewn chwe ward yn y ddinas.

Mae'r mesurau'n cael eu cyflwyno i helpu i wella diogelwch ar strydoedd preswyl, gyda thystiolaeth yn dangos bod cyflymderau is yn arwain at lai o wrthdrawiadau, a hefyd yn lleihau difrifoldeb unrhyw wrthdrawiadau ac anafiadau a allai ddigwydd.

Bydd y mesurau hefyd yn helpu i sicrhau diogelwch ar strydoedd preswyl tra bod rheoliadau ymbellhau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â’r coronafeirws yn parhau mewn grym.

Bydd y cyfyngiadau cyflymder newydd yn cael eu cyflwyno i strydoedd ar draws y chwe ward ganlynol:

•           Allt-yr-ynn

•           Betws

•           Fictoria

•           Llyswyry

•           Malpas

•           Ringland

GWELD - 6 Gorchymyn canlynol (Terfyn Cyflymder 20mya Dros Dro) 2021.