Strydoedd 20mya

Adolygiad cyflymder 20mya

Rhwng Ebrill a Gorffennaf 2024, mae llywodraeth Cymru yn gofyn am farn pobl ar derfynau cyflymder 20mya.

Maen nhw'n bwriadu adolygu'r canllawiau ar ba ffyrdd lleol y gellir eu heithrio rhag 20mya.

Os oes gennych unrhyw adborth ar sut mae 20mya wedi’i weithredu ar stryd benodol yng Nghasnewydd, gallwch roi gwybod i ni drwy lenwi ein ffurflen.

Cwblhewch ein ffurflen adolygu 20mya

Byddwn yn cofnodi eich adborth ac yn ei adolygu unwaith y bydd canllawiau eithriadau newydd ar gael gan lywodraeth Cymru.

Disgwyliwn dderbyn y canllawiau hyn erbyn haf 2024.

Deddfwriaeth cyflymder diofyn 20mya newydd

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru derfyn cyflymder 20mya safonol ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru ym mis Medi 2023. 

Mae’r rhain yn ffyrdd gyda goleuadau stryd heb fod yn fwy na 200 llath ar wahân, fel arfer wedi'u lleoli mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig.

Mapiau Casnewydd ac eithriadau 30mya

Mae mapiau’n dangos pa strydoedd yng Nghasnewydd oedd wedi methu â chyrraedd 20mya, a pha strydoedd oedd â chyfyngiadau wedi’u gosod ar 30mya wedi’u cyhoeddi ar wefan Map Data Cymru Llywodraeth Cymru, a gellir eu gweld trwy glicio ar y ddolen isod.

Gweld map Casnewydd

Mae'r strydoedd a fydd â chyfyngiadau cyflymder 30mya yn cael eu galw'n eithriadau, gan nad ydynt yn ddarostyngedig i’r terfyn diofyn newydd.

 

Mwy o wybodaeth

https://llyw.cymru/cyflwyno-terfynau-cyflymder-20mya

https://llyw.cymru/cynnig-i-ostwng-y-terfyn-cyflymder-ar-strydoedd-preswyl-i-20mya

Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 (DRAFFT)

Taflen 20mya Llywodraeth Cymru - Gorffennaf 2022