Gwastraff ac Ailgylchu

bin lorry

Covid-19: Gwastraff ac ailgylchu

Mae canlyniadau 2019/20 yn dangos cynnydd o 10% ym mherfformiad ailgylchu Casnewydd dros flwyddyn.

Casnewydd yw’r awdurdod sy'n perfformio orau yn ardal Gwent a hefyd y ddinas sy'n perfformio orau yn y DU gyfan.

Diolch i drigolion Casnewydd am helpu'r cyngor yn ein hymdrechion.

Mae Casnewydd yn gweithio i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o gyfradd ailgylchu o 70% erbyn 2025.

Diolch am gymryd rhan yn yr holl gynlluniau ailgylchu sydd ar gael yng Nghasnewydd. 

 
Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…
Gwastraff gardd Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a sbwriel Siop Ail Gyfle
Banciau ailgylchu Gwastraff masnach Casgliadau â chymorth
Canllawiau ar Gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Domestig
Ailgylchu ymyl y pafin Project Gwyrdd