Banner image

Strategaeth Ddigidol

Dyma ail Strategaeth Ddigidol y cyngor, a ddatblygwyd ar adeg pan fo technoleg ddigidol yn gynyddol bwysig. Mae'r Strategaeth Ddigidol hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer sut y byddwn yn defnyddio technoleg i drawsnewid darpariaeth gwasanaethau, cefnogi gwella lles preswylwyr, gwella sgiliau digidol ein preswylwyr a galluogi busnesau i ffynnu yng Nghasnewydd.