Teledu Cylch Cyfyng

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithredu camerâu Teledu Cylch Cyfyng o gwmpas y ddinas er mwyn helpu i gynnig amgylchedd mwy diogel i bawb. 

Lawrlwytho’r Cod Ymarfer ar Deledu Cylch Cyfyng (pdf)

Lawrlwytho’r Canllaw Gweithdrefnol ar Deledu Cylch Cyfyng (pdf)