Gostyngiadau ac Eithriadau

Gostyngiad Person Sengl

Gostyngiad Anableddau

Eithriad Annedd

e.e. eiddo gwag, ail gartrefi

Diystyriadau 

e.e. rhywun sydd â nam meddyliol difrifol, myfyrwyr, preswylwyr cartref gofal