Gostyngiadau ac Eithriadau

Gostyngiad Person Sengl

Gostyngiad Anableddau

Eithriad Annedd

Catrefi Gwag

Diystyriadau 

e.e. rhywun sydd â nam meddyliol difrifol, myfyrwyr, preswylwyr cartref gofal

Os oes gennych unrhyw ymholiadau e-bostiwch y Tîm Casglu Incwm yn [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.