Amgylchedd

Environment logo

Newid hinsawdd yw un o heriau byd-eang diffiniol ein cenhedlaeth.

Rydym yn gweithio i leihau ein hallyriadau carbon, a gwneud Casnewydd yn lle glanach a gwyrddach i fyw a gweithio ynddo.

Cynllun Newid yn yr Hinsawdd

Teithio Llesol

Bioamrywiaeth