Cysylltu â'r cyngor


Gallwch gael gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor trwy chwilio’r rhestr o wasanaethau’r cyngor neu gysylltu â’r cyngor.

Gwneud ymholiad cyffredinol

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i breswylwyr 

Anfonwch neges e-bost at info@newport.gov.uk

Darllenwch y Nodyn Canllaw E-bost (pdf) 

Gwybodaeth am dderbyn negeseuon e-bost diogel gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Ffoniwch (01633) 656 656 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Anfonwch neges destun at 60777 trwy roi NCC ac yna eich neges

Ar hyn o bryd mae'r Ganolfan Ddinesig ar gau i aelodau'r cyhoedd. Mae'r Prif Dderbynfa ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig ar gyfer staff a'r rhai sydd ag apwyntiadau.

Twitter

Facebook

Ysgrifennwch at:

Gyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Godfrey
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR
Cyfeiriad Cyfnewid Dogfennau (DX): DX 99463 Newport (Gwent) 3

Siarter Gwsmeriaid

Lawrlwythwch Siarter Gwsmeriaid Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid

Lawrlwythwch Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid 2012-2017  (pdf)

Cysylltwch â’ch cynghorydd

Gallwch gysylltu â’r 51 o gynghorwyr etholedig yng Nghyngor Dinas Casnewydd trwy e-bost, ffôn neu bost arferol.

Chwiliwch am eich cynghorydd[U6]  yn ôl enw neu ward.

Lawrlwythwch rifyn diweddaraf y cylchlythyr preswylwyr, Materion Casnewydd

Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion

Anfonwch eich syniadau ac awgrymiadau at y cyngor.

Cysylltwch â ni i ganmol neu gwyno am wasanaethau’r cyngor.

Mae gweithdrefnau ar wahân ar gyfer cwynion gwasanaethau cymdeithasol.

 

TRA124914 10/09/2020