Safonau Masnach

E-bostiwch [email protected] ar gyfer ymholiadau labeli, safonau ac alergenau, ac [email protected] ar gyfer materion hylendid a diogelwch bwyd.

Lawrlwytho Cyngor i Fusnesau Bwyd (pdf)

Mae gwasanaeth safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd yn amddiffyn iechyd, diogelwch ac amgylchedd pobl Casnewydd ac mae'n hybu lles economi fywiog a modern.  

Mae'r tîm safonau masnach yn sicrhau bod busnesau yn gweithredu yn unol â chyfreithiau masnachu teg a diogel, gan wneud yn siwr:  

  • nad ydyn nhw'n camarwain cwsmeriaid
  • bod yr holl gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn rhai diogel
  • bod yr holl gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu yn rhai dilys, nid ffug
  • bod anifeiliaid masnachol yn cael eu trin yn dda
  • nad yw plant yn gallu prynu alcohol, sigaréts a chynhyrchion tebyg sydd â chyfyngiadau arnyn nhw  

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth:

Cymorth i fusnesau 

Rhoi gwybod am drosedd

Prynu gyda hyder - cynllun masnachwyr cyfrifol 

Cyngor i ddefnyddwyr  

Cadw Nwyddau Ffug o Gasnewydd

 

Cynllun Manwerthwyr Cyfrifol

 

Cysylltu  

Gofynnwch am dîm safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd 

Lawrlwythwch y Polisi Gorfodi Amddiffyn y Cyhoedd (pdf) 

Lawrlwythwch ein hysbysiad preifatrwydd Safonau Masnach (pdf)