Canolfan Gymunedol Gaer

Gaer Road
Casnewydd

Ffôn: 07974 214088

Cyfraddau llogi fesul awr

Sefydliadau di-elw /
gwirfoddol 

Cost (Ac eithrio TAW)
(yr awr)

Neuadd

£14

Ystafell Grwpiau Chwarae

£12

Ystafell Caffi

£12

Ystafell Hyfforddi

£14

Ystafell 121

£12

 

 

Sefydliadau Grwpiau Bach 

 

Neuadd

£14

Ystafell Grwpiau Chwarae

£12

Ystafell Caffi

£12

Ystafell Hyfforddi

£14

Ystafell 121

£12

 

 

Masnachol/Busnes 

 

Neuadd

£14.00

Ystafell Grwpiau Chwarae

£12.00

Ystafell Caffi

£12.00

Ystafell Hyfforddi

£14.00

Ystafell 121

£12.00

Gweithgareddau rheolaidd

Dydd Llun - Gwener (yn ystod y tymor yn unig)

Cylch chwarae Castle Kids a chlwb ar ôl ysgol (am fwy o wybodaeth e-bostiwch castlekids@newport.gov.uk)