Sesiynau croeso cynnes

Gofodau cynnes cymunedol

Mae grwpiau cymunedol ledled Casnewydd wedi derbyn grantiau i'w helpu i gynnal gofodau cynnes er mwyn cynnig amgylchedd diogel, croesawgar a chyfforddus i breswylwyr a allai fod yn ei chael hi'n anodd gwresogi eu cartrefi neu sydd mewn perygl o ynysu.

Gall sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am grant o hyd at £2,499 i helpu i ddarparu man cynnes fynd i. 

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o bileri canolog agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i’w fuddsoddi’n lleol erbyn mis Mawrth 2025.

Nod y gronfa yw gwella balchder mewn ardaloedd a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau ac ardaloedd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

Dydd Llun

Feed Newport CIC, 192 Commercial Road, 2pm-4pm.Gemau bwrdd i bob oed, gweithgareddau, llyfrgell benthyca i blant, mynediad at gyfrifiadur, cyfeirio at wasanaethau eraill. Lluniaeth.

Ymddiriedolaeth Gymunedol Ysgol Gynradd Maendy, Ffordd Rodney. 5pm-6pm. Cyfeirio at wasanaethau a gweithgareddau; cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a swyddi; Mynediad at ddyfeisiau digidol a WiFi am ddim. Lluniaeth.

Grŵp Hanes Ringland, Canolfan Gymunedol Ringland, 11am-12pm. Sgyrsiau hanes a lluniaeth. 

(Yn dechrau 29 Chwefror):  Cyswllt Cymunedol Dyffryn, Canolfan Siopa Dyffryn.9am-2pmCymdeithasu, gweithgareddau, gwasanaethau cymorth.  Brecwast, cinio ysgafn, diodydd poeth ac oer. 

Dydd Mawrth

Cymdeithas Hybiau Cyn-filwyr, Ystafelloedd 2 a 3, Llawr 1af, Clarence House, Plas Clarence 1pm-4pm.Diodydd poeth ac oer; banc bwyd i gyn-filwyr; mynediad at wasanaethau, rhandir a chwaraeon.

CBC Theatr Realiti, 22 Ffordd Cambrian. 10am - 4pm.Diodydd poeth, bisgedi, byrbrydau. Cornel ddarllen, celf a chrefft; Cyfeirio at wasanaethau eraill; coffi a sgyrsiau; Cymdeithasu. 

Feed Newport CIC, 192 Commercial Road, 2pm-4pm.Gemau bwrdd i bob oed, gweithgareddau, llyfrgell benthyca i blant, mynediad at gyfrifiadur, cyfeirio at wasanaethau eraill. Lluniaeth.

Dydd Mercher

Ymddiriedolaeth Bywyd Newydd, Canolfan Christchurch. 3.30-6pm. Cyfeirio, gweithgareddau crefft, ardal chwarae y tu allan, pryd dau gwrs, te, coffi. 

KidCare4U, Ystafell 2, 3ydd llawr, Plas Clarence 12pm-2pm.Merched yn unig; Dosbarthiadau Zumba; Sesiynau hybu iechyd, diodydd poeth. 

Cymdeithas Hybiau Cyn-filwyr, Ystafelloedd 2 a 3, Llawr 1af, Clarence House, Plas Clarence 1pm-4pm. Diodydd poeth ac oer; banc bwyd i gyn-filwyr; mynediad at wasanaethau, rhandir a chwaraeon.

Feed Newport CIC, 192 Commercial Road, 2pm-4pm.Gemau bwrdd i bob oed, gweithgareddau, llyfrgell benthyca i blant, mynediad at gyfrifiadur, cyfeirio at wasanaethau eraill. Lluniaeth.

Dydd Iau

Cymdeithas Hybiau Cyn-filwyr, Ystafelloedd 2 a 3, Llawr 1af, Clarence House, Plas Clarence 1pm-4pm.Diodydd poeth ac oer; banc bwyd i gyn-filwyr; mynediad at wasanaethau, rhandir a chwaraeon.

Feed Newport CIC, 192 Commercial Road, 2pm-4pm.Gemau bwrdd i bob oed, gweithgareddau, llyfrgell benthyca i blant, mynediad at gyfrifiadur, cyfeirio at wasanaethau eraill. Lluniaeth.

Dydd Gwener

Cymdeithas Hybiau Cyn-filwyr, Ystafelloedd 2 a 3, Llawr 1af, Clarence House, Plas Clarence 1pm-4pm. Diodydd poeth ac oer; banc bwyd i gyn-filwyr; mynediad at wasanaethau, rhandir a chwaraeon.

Dydd Sadwrn

Eglwys Fethodistaidd Sant Julian, Heol Caerllion. 10am - 2pm. Diodydd poeth, cacennau, bisgedi.  Cawl ffres a rholiau bara.  Rhyngweithio a chymorth cymdeithasol; cyngor a chyfeirio.

Cymdeithas Hybiau Cyn-filwyr, Ystafelloedd 2 a 3, Llawr 1af, Clarence House, Plas Clarence 1pm-4pm.diodydd poeth ac oer; banc bwyd i gyn-filwyr; mynediad at wasanaethau, rhandir a chwaraeon.

27 Ionawr, 24 Chwefror a 30 Mawrth Theatr Glan yr Afon a Chanolfan Gelfyddydau, Ffordd y Brenin. 11am-4pm. Dydd Sadwrn Crefftus. Celf a chrefftau teulu am ddim yng ngofod y cyntedd. Croeso i bobl o bob oedran. Te, coffi, diodydd ffrwythau a bisgedi am ddim.

Dydd Sul

28 Ionawr, 25 Chwefror a 24 Mawrth. Llyfrgell Maendy, 79 Heol Cas-gwent. 4pm - 6pm. Cinio dau gwrs – croeso i bawb.