Housing FOI responses

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y pynciau canlynol. Cyn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, edrychwch i weld a yw eich cwestiwn eisoes wedi’i ateb.