Ymatebion rhyddid gwybodaeth tai

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y pynciau canlynol. Cyn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, edrychwch i weld a yw eich cwestiwn eisoes wedi’i ateb. 

Cyn cyflwyno cais rhyddid gwybodaeth, ewch i’r gofrestr gyhoeddus HMO oherwydd gallwch gael fersiwn gryno o’r gofrestr HMO neu gallwch weld y gofrestr fyw ar ein tudalen we HMO.