Rhandiroedd

Os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd, gallwch wneud cais am randir trwy gysylltu ag ysgrifennydd y safle i ofyn a oes rhandir ar gael. 

Heblaw ar gyfer safleoedd sy'n eu rheoli eu hunain, Cyngor Dinas Casnewydd sy'n delio â phrisiau, y gallu i gael gostyngiad, biliau, canslo tenantiaethau ac atgyweiriadau.

Gallai gostyngiadau gael eu cynnig i'r henoed a phobl â bathodyn anabledd.  

Mae arolygon safle wedi ail-ddechrau a chaiff hysbysiadau eu hanfon i denantiaid nad ydynt yn cynnal eu llain i safon resymol.

Lawrlwytho'r Llawlyfr Rhandiroedd (pdf)

Ffioedd a Thaliadau 2023/24

Rhenti Rhandiroedd (tâl gweinyddol fesul llain) - £36

Ffi Perc Rhandir (gall lleiniau gynnwys sawl perc - mae pob perc tua 25m2) - £4.07 fesul perc

Cysylltiadau ar gyfer rhandiroedd

Safle

Cysylltu

Barrack Hill
NP20 5PJ

Guy Hall guyhall@kolinhar.co.uk

Betws
NP20 7GA
(01633) 656656
Cae Perllan Road
NP20 4FF
Delwyn Brooks 07773 081161
Capel Crescent (right side)
NP20 2EX 
Paul Bates 07358711213
paulbates062@gmail.com

Capel Crescent (left side)

NP20 2EX

Mr Patrick Russell

marsharussell@hotmail.co.uk

Castle Mews
NP18 1BP
(01633) 656656
Christchurch
NP19 8BE
(01633) 656656
Coed Melyn
NP20 3QR
Jenny Mitchell (01633) 421546
neu 07802 717156
Cold Bath Road, Caerllion
NP18 1NB

David Robinson 07376 275623

dkrobinson1961@icloud.com 

Coldra Road
NP20 4FF
Bethan Davies (01633) 215550
neu 07799 228899
Coomassie Street
NP20 2JF

Mike Young (01633) 665151 or 07433 733207

Duffryn
NP10 8TG
James Heley.
DuffrynAllotments@hotmail.com
Haldane Place
NP20 6NA
(01633) 656656
Hawthorn Square
NP19 9AD
Louisa Buonaiuto (01633) 273093
Ladyhill
NP19 9QH

Philip Humphreys 

angela.humphreys1@ntlworld.com

Maesglas Grove
NP20 3DN
Brian Gapper (01633) 817232
neu 07926 890108
Market Gardens
East Grove Road
NP19 9DB
01633 656656
Portland Street
NP20 2DP
Paul Bates 07539 076092
paulbates062@gmail.com
Pugsley Street
NP20 5JU
Tony Cartwright (01633) 676906
neu 07824 183629
Radnor Road
NP19 7SQ
Susan Johnson 07999 543938
neu (01633) 779059
St. Julian's (Glebelands)
NP19 7HJ
Ann Spruce (01633) 842902
Vivian Road
NP19 0BE

Mrs Carol Wilkins 

nutty1nan@hotmmail.com

Cysylltwch

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm Gwasanaethau Stryd.