Banner image

Dysgu yn y Gymuned

Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i ddiwallu anghenion llawer o bobl - boed ar gyfer cymwysterau, cyfleoedd cyflogaeth neu i gyrraedd nodau personol.