Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan Gyngor Dinas Casnewydd

Lawrlwythwch y papur newydd i breswylwyr, Materion Casnewydd 

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Facebook, Twitter, YouTube a Instagram

Manylion rheolau Mewnol o ran Cyfryngau Cymdeithasol

Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr E-Bost yma

Darllenwch sut i noddi cylchfan yma

Ffilmio a ffotograffiaeth

Gall ffilmio a ffotograffiaeth yn nigwyddiadau'r cyngor a'r ddinas gael eu cynnal gan naill ai weithwyr y cyngor neu gontractwr penodedig.

Gall delweddau o ddigwyddiadau o'r fath gael eu defnyddio o fewn cyhoeddusrwydd y cyngor yn ymwneud â'r digwyddiad ei hun, neu at ddibenion cyffredinol, megis o fewn dogfennau'r cyngor.  Gallai'r rhain fod ar ffurf mewn print neu’n ddigidol, gan gynnwys ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r holl ffotograffiaeth yn cael ei storio a'i defnyddio yn unol â rheoliadau priodol, a bydd caniatâd penodol yn cael ei drafod gyda'r rhai sy'n gysylltiedig, os yw'n wahanol i'r arferion a ganiateir yn gyffredinol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â public.relations@newport.gov.uk

Cysylltwch â ni

Anfonwch neges e-bost a public.relations@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm cyfathrebu.