Uwchgynllun Canol y Ddinas

Footbridge thumbnail

Datgelwyd Uwchgynllun Canol y Ddinas (pdf) yn Uwchgynhadledd Dinas Casnewydd ar 18 Ionawr 2018.

Mae’r Uwchgynllun yn adeiladu ar record y ddinas o gyflenwi projectau yn llwyddiannus a’r angen i barhau i siapio a chyflawni newid er gwell ar gyfer Canol Dinas Casnewydd.

Daeth ymgynghoriad am y cynigion sydd yn yr Uwchgynllun i ben ar 26 Mawrth 2018

Cyswllt

Ymgynghoriad yr Uwchgynllun, Adfywio, Buddsoddi a Thai, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

E-bost: [email protected]