Tai pobl hŷn

Mae’r tai sydd ar gael yng Nghasnewydd ar gyfer pobl 55 oed a hŷn yn cynnwys: 

  • fflatiau a byngalos ar gyfer byw’n annibynnol gyda sicrwydd ychwanegol llinell fywyd mewn argyfwng 
  • cynlluniau cymorth gyda chartrefi rhwydd eu rheoli a chymorth gan reolwr cynllun
  • Gofal Ychwanegol – cartrefi unllawr rhwydd eu rheoli gyda phecynnau gofal ar gyfer anghenion iechyd yn ogystal â chymorth mwy cyffredinol
  • mae nifer o ddatrysiadau ymddeol preifat ar gael yng Nghasnewydd

Rhagor o wybodaeth

Tai gwarchod Linc Cymru

Gofal preswyl i bobl y mae arnynt angen mwy o ofal

HousingCare.org – gwybodaeth i bobl hŷn