Dod o hyd i gartref

Gwnewch gais i rentu neu brynu cartref oddi wrth gymdeithas dai

Mae tai fforddiadwy i’w gwerthu a’u rhentu yn cael eu hysbysebu trwy Ddewisiadau Tai Casnewydd. 

I gael eich ystyried ar gyfer yr eiddo a hysbysebir, mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru ar gyfer tai ac yna ‘cynnig’ am yr eiddo.