Tîm Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Amdanom ni

Ni yw Tîm Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol, sydd wedi'i leoli yng Nghasnewydd.

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaethau sy'n cefnogi staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar draws ystod o sefydliadau.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (SCWWDP). Amcan y rhaglen hon yw darparu hyfforddiant, datblygiad a chymwysterau effeithiol ar gyfer y Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

Hyfforddiant

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd datblygu gweithlu cymwys a heb fod yn gymwys drwy gynllun y Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru, a ddarperir mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cefnogir a datblygir cymwysterau o fewn yr agendâu gweithlu blaenoriaethol canlynol:

Gallwch bori a threfnu cyrsiau hyfforddiant 

Sylwch fod mynediad i hyfforddiant yn amodol ar argaeledd.

Cysylltwch â Ni

Tîm Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Godfrey, Casnewydd, NP20 4UR
Ffôn: (01633) 656656
E-bost: [email protected]