Y Dreth Gyngor a Budd-daliadau

Glan_Llyn_October_2014 (1)

Os ydych wedi hawlio Credyd Cynhwysol, neu os ydych yn derbyn un o'r canlynol: 

-          Cymhorthdal Incwm

-          Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

-          Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

-          Elfen Warantedig y Credyd Pensiwn

Gallwch lenwi ein ffurflen fer newydd i hawlio'ch gostyngiad treth gyngor

Gostyngiad y dreth gyngor – ffurflen fer

Gwneud trefniant i dalu eich treth gyngor

Cynllun Cymorth Costau Byw

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae gan filoedd o bobl Cymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt.

Darganfod mwy.

Cyfleustodau

Os oes angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr yn uniongyrchol i drafod eich cyfrif, gallwch wneud hynny drwy'r canlynol:

BRITISH GAS - 0800 202 9802 

EDF - 0333 200 5100

EON

NPOWER - 0800 073 3000

SCOTTISH POWER - 0141 652 5550  

SSE - 0345 026 2658