Gwastraff bwyd

Mae Wastesavers, sef partner ailgylchu Cyngor Dinas Casnewydd, yn rhoi cadi bach ar gyfer y gegin, bagiau cadi, a chadi awyr agored mwy, yn rhad ac am ddim.

Rydym yn casglu eich gwastraff bwyd o'ch cadi awyr agored mwy o faint bob wythnos, ar yr un diwrnod ag yr ydym yn casglu cynnwys eich bocs gwyrdd, eich bag coch a’ch bag glas.

Gwiriwch eich dyddiadau casglu

Os gwelwch yn dda:

 • Bagiau te a choffi mâl wedi’u defnyddio
 • Plisg wy
 • Croen ffrwythau a llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn a chregyn
 • Gweddillion oddi ar y plât
 • Sbarion na allwch eu storio’n ddiogel i’w bwyta’n ddiweddarach
 • Bwyd nad yw'n ddiogel ei fwyta mwyach 
 • Bwyd anifeiliaid

Dim diolch:

 • Pecynnu o unrhyw fath
 • Hylifau fel llaeth 
 • Olewau neu fraster hylif
 • Unrhyw ddeunydd nad yw’n wastraff bwyd

Os yw'ch cadi yn cynnwys eitemau na ddylai fod yno, ni fyddwn yn casglu ei gynnwys. Yn lle hynny, byddwn yn gosod tag arno. Edrychwch ar y tag a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Gofynnwch am gadi ar gyfer eich gwastraff bwyd

 Gallwch gasglu bagiau cadi gwastraff bwyd o'r lleoliadau canlynol:

 • Y Llyfrgell Ganolog
 • Llyfrgell Malpas
 • Llyfrgell Ringland
 • Llyfrgell Tŷ-du
 • Llyfrgell Sain Silian
 • Llyfrgell Tŷ Tredegar
 • Llyfrgell Maendy
 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh
 • Canolfan Gymunedol Maesglas
 • Canolfan Gymunedol Ringland
 • Canolfan Gymunedol Rivermead
 • Neuadd y Dref Caerllion
 • Prif Dderbynfa'r Ganolfan Ddinesig
 • Siop Ailddefnyddio Wastesavers ym Maendy