Casgliadau biniau a fethwyd

Dylech roi eich biniau yn eich man casglu erbyn 6am ar eich diwrnod casglu.

Ar eich diwrnod casglu, gallwn gasglu eich ailgylchu a’ch gwastraff anailgylchadwy ar unrhyw amser hyd at 3pm.

Os nad ydym wedi casglu eich gwastraff erbyn 3pm, ac nad ydym wedi gosod unrhyw sticeri neu dagiau arno, mae'n debygol ein bod wedi colli eich casgliad.  

Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd

Mae rhai amgylchiadau pan na fyddwn yn casglu eich cynhwysydd/cynwysyddion.

  1. Os ydych chi'n rhoi gwastraff ychwanegol wrth ochr neu ar ben eich cynwysyddion, gelwir hyn yn 'wastraff ochr', ac ni fyddwn yn ei gasglu.
  2. Os ydych chi'n rhoi'r eitemau anghywir yn eich cynhwysydd/cynwysyddion, ni fyddwn yn eu casglu.
  3. Os ydym wedi rhoi sticer neu dag ar eich cynhwysydd, edrychwch arno a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Os nad ydych yn siŵr pam nad ydym wedi casglu eich gwastraff ailgylchu, gardd a/neu anailgylchadwy, neu pam ein bod wedi gosod sticer neu dag ar eich cynhwysydd, defnyddiwch A – Y ailgylchu yng Nghasnewydd Wastesavers.

 A – Y ailgylchu yng Nghasnewydd Wastesavers

Gallwch hefyd ddewis cysylltu ag aelod o'n tîm ymgysylltu a gorfodi pwrpasol i gael cyngor ac arweiniad.

Cysylltu ag aelod o'n tîm ymgysylltu a gorfodi