Atyniadau

Mae Casnewydd wedi'i amgylchynu gan dirweddau prydferth, gan gynnwys Dyffryn Gwy, sy'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, dyffryn Wysg pantiog, sy'n enwog am bysgota eogiaid, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Fforest y Ddena – ill dau'n llai nag awr i ffwrdd o Gasnewydd mewn car.

Darllenwch lyfryn Casnewydd 360 i ddarllen am leoedd a phobl Casnewydd o safbwynt ymwelydd.

Lleoedd i ymweld â nhw

Caerllion Rufeinig

Y Bont Gludo

Tŷ Tredegar

Llong Ganoloesol Casnewydd

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Llwybr celf gyhoeddus

Eglwys Gadeiriol Casnewydd

Canolfan Gamlas y Pedwar Loc ar Ddeg

Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd

Cerdded llwybr Archwilio Casnewydd

Cysylltu

Canolfannau gwybodaeth ymwelwyr yng Nghasnewydd.