GEMS

Mae Gwasnaeth Addysg Ethnig Lleiafrifol Gwent (GEMS) yn cefnogi disgyblion Casnewydd sydd â mamiaith heblaw Cymraeg neu Saesneg trwy weithio'n agos ag ysgolion a rhieni i helpu disgyblion i wella'u sgiliau Saesneg.

Mae GEMS yn darparu:

  • cyngor, cymorth ac arweiniad ar gydraddoldeb hiliol i ysgolion a chyrff llywodraethu
  • asesiadau dwyieithog i sefydlu gofynion am gymorth ieithyddol
  • ymweliadau â'r cartref i sicrhau bod cyfathrebu da'n cael ei sefydlu rhwng rhieni a'r ysgol. Mae gwybodaeth hanfodol am yr ysgol yn cael ei throsglwyddo i rieni yn iaith y cartref a chaiff eu pryderon a'u cwestiynau eu trosglwyddo'n ôl i'r ysgol.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@newport.gov.uk neu ffoniwch:

  • (01633) 851502
  • (01633) 851504
  • (01633) 851505

Download and read the GEMS privacy notice (pdf)