Ysgolion ac Addysg

2017_01_015 School Bus Adverts_page_001

Diweddariad Covid-19 5 Chewfror - Trefniadau dychwelyd i'r ysgol

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ar 5 Chwefror y byddai ysgolion yn dechrau gweld dysgwyr y cyfnod sylfaen yn dychwelyd fesul cam o 22 Chwefror ymlaen.

Darllenwch Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddychwelyd i ysgolion a cholegau.


Mae gan Gasnewydd ddwy ysgol feithrin, 42 ysgol gynradd, naw ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig ac un uned atgyfeirio disgyblion.

O fewn y rhain mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, chwe ysgol gynradd Gatholig, un ysgol uwchradd Gatholig a dwy ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru.

Gwybodaeth i rieni a myfyrwyr

Ad-drefnu ysgolion yng Nghasnewydd

Anghenion Addysgol Arbennig 

Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Dysgu yn y Gymuned

Dysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Partneriaethau              

Cymorth i lywodraethwyr     

 Bwlio    

 Seicoleg Addysg 

 Partneriaethau Addysg

 Niferoedd disgyblion