Ysgolion ac Addysg

2017_01_015 School Bus Adverts_page_001

Mae gan Gasnewydd un ysgol feithrin, 44 ysgol gynradd, naw ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig ac un uned atgyfeirio disgyblion.

O fewn y rhain mae 4 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, chwe ysgol gynradd Gatholig, un ysgol uwchradd Gatholig a dwy ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru.

Gwybodaeth i rieni a myfyrwyr

Ad-drefnu ysgolion yng Nghasnewydd

Anghenion Addysgol Arbennig 

Grantiau ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch

Dysgu yn y Gymuned

Dysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…
Partneriaethau Cymorth i lywodraethwyr  Bwlio
Seicoleg Addysg Partneriaethau Addysg Niferoedd disgyblion